Bästa kunder tyvärr har vi inte leverans möjlighet för frys, kyl och färska matvaror, går endast hämta upp i butikenDETAILS

KÖPVILLKOR

1. Allmänna villkor Dessa Allmänna kundvillkor gäller mellan konsumenten (”DU”) och asienliv.se (”Nätbutik”) vid försäljning av varorna på Butikens e-handelsplats(”Nätbutiken”). Genom att handla på vår e-handelsplats så godkänner DU innehållet i dessa villkor samt intygar riktigheten i de uppgifter som lämnas. För att handla på e-handelsplats asienlivs.se måste DU vara myndig och ha rätt att ingå avtal. Ai-mart Trading AB tillhandahåller tjänster för hantering av e-handelsplats asienlivs.se.

2. Orderbekräftelse, ändring och avbokning av order 

2.1 Orderbekräftelse När Butiken har mottagit Din order skickas en orderbekräftelse per e-post till Dig. 

2.2 Ändring och avbokning av order Ändring av order kan du enkelt gör i varukorgen framtill du checkar ut och fått orderbekräftelsen. Endast utcheckad varukorg kommer att levereras. 

3. Varor 

3.1 Produktinformation Viss produktinformation kring enskild vara presenteras i Nätbutiken i anslutning till köpet av varan. För fullständig produktinformation samt tillverkningsdag och/eller bäst före-datum hänvisas till varans förpackning. Du måste kontakta oss om du vill veta den exakta utgångsdatum och innehållsförteckningen. 

3.2 Vid slut av vara De varor som finns exponerade i Nätbutiken vid beställningstillfället lagerhålls. Lagersaldot kan ändras från beställningstillfället till dess att ordern plockas. Om en beställd vara inte finns i lager när ordern plockas kommer, denna vara utgå från ordern och ordern kommer att krediteras motsvarande varans värde. 

3.3 Stora beställningar Om Du gör en större beställning av en eller flera varor rekommenderas Du att först ta kontakt med oss för att säkerställa att varan/-orna kan levereras i önskad kvantitet. Kontakta oss på kinali.stockholm@gmail.com 

4. Priser 

Priset för de varor som beställts är det pris som gäller på dagen för Din order eller då Du senast ändrat Din order, med reservation för eventuella tryckfel eller andra felaktigheter i Nätbutikens erbjudande. Alla priser anges inklusive moms. Eventuell pant läggs till på priset när varan betalas. 

4.1 Varor med viktpris För varor som säljs styckvis eller i lösvikt, där priset baseras på dess vikt (”viktvara”), anges viktvarans pris per viktenhet. Exakt pris fastställs när ordern har plockats och viktvaran vägts, varvid priset korrigeras utifrån den faktiska vikten. 

4.2 Pris för upphämtning och hemleverans Pris för upphämtning och hemleveranser anges i Nätbutiken 

5. Betalning 

Betalning sker genom Paypal, Klarna och dess betalningsalternativ ser ni i webbutiken. Genom köpet godkänner Du utöver dessa köpevillkor även Klarnas, Paypal villkor. Information om Klarnas villkor finner Du vid val av betalmedel i samband med att Du skickar Din order. För mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning besök www.klarna.se, www.paypal.com 

6. Leverans 

Butiken kan erbjuda leverans genom upphämtning i vår butik eller genom leverans, samt även skickas som hemleverans. De leveransmöjligheter och villkor som gäller anges i Nätbutiken. Dina varor anses levererade då Du, eller behörig person som Du har angivit i ordern, tagit emot varorna vid hemleverans eller hämtat dem i butiken. För att säkerställa att Dina varor hämtas eller tas emot av Dig eller annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka utlämning av varorna om sådan handling inte kan uppvisas. Vid betalning via faktura sker alltid sådan identifikationskontroll. Om annan person tar emot Dina varor behöver denne visa både sin egen och Din identifikation. Efter önskemål och godkännande av Dig kan varor i vissa fall komma att lämnas utanför Din dörr. Du är ansvarig för att hålla registrerad information uppdaterad (telefonnummer, e-postadress och eventuell annan obligatorisk information). 

6.2 Leverans med postpaket Vid leverans av postpaket, hämtas dessa varor med vald upphämtningsplats nära dig. Vid val av "Leverans med postpaket" kan ej varor som kyl, frys- och färskvaror beställas. 

6.3 Ej mottagen eller uthämtad vara Om upphämtning eller mottagande av varor inte kan ske inom valt tidsintervall är Du skyldig att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken eller på orderbekräftelsen. Om Du inte kan hämta Dina varor inom valt tidsintervall har Butiken rätt att debitera hela orderns värde. Butiken kan efter överenskommelse förvara ej uthämtade varor under en skälig tid, i mån av utrymme och varornas hållbarhet. Butiken har rätt att debitera Dig för eventuella extrakostnader detta innebär till en summa av maximalt 500 kr, t ex tillkommande transportkostnader eller behov av varuutbyte. 

7. Reklamation, retur och ångerrätt 

7.1 Reklamation och retur Om det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) är fel på en vara så har Du rätt att reklamera den inom tre år på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes. Sällanköpsvaror med synlig skada behöver även styrkas med foto. Om en vara är felaktig kommer Du att krediteras motsvarande varans värde alternativt få felet avhjälpt eller få varan omlevererad om det inte innebär en oskälig kostnad för Butiken. Vid betalning med kort kommer kreditering vid fel på någon vara att ske till samma kort som uppgavs vid order. Vid betalning med faktura kommer kreditering att ske av Klarna. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. 

7.2 Ångerrätt Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar från leverans av varan (”Ångerfristen”). Sådan ångerrätt gäller dock inte för exempelvis livsmedel, tidningar eller tidskrifter. Du som vill utöva Din ångerrätt ska skicka ett klart och tydligt meddelande om Ditt beslut om att ångra Ditt köp. Kontaktuppgifter finns i Nätbutiken och på orderbekräftelsen. Ange ditt namn, adress och annan relevant information, t ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du önskar kan Du använda den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram. För att Du ska hinna utöva Din ångerrätt i tid räcker det med att Du sänder Ditt meddelande innan Ångerfristen gått ut.

7.3 Verkan av utövad ångerrätt Vid utövande av ångerrätt ska Du på egen bekostnad returnera varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då Du meddelat om beslut att utöva ångerrätten. Sällanköpsvaror som livsmedel har man ingen ångerrätt för. Vid utövande av ångerrätt betalar Butiken tillbaka värdet av varor som omfattas av ångerrätten inklusive leveranskostnader eller proportionerlig andel därav. Butiken förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag i det fall Du har använt varan och detta har påverkat varans art, egenskap och funktion. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från och med den dag då Butiken tagit emot returnerade varor. Butiken kommer vid återbetalning att använda samma kontokort som har använts vid betalning, utan kostnad för Dig. Om Du köpt varor mot faktura men ännu inte betalt fakturan kommer Butiken att underrätta Klarna om returen och fakturan kommer att justeras därefter. Om Du betalt mot faktura kommer Klarna att kontakta Dig för att få utbetalningsinformation. 

8. Personuppgifter 

Ai-mart Trading AB behandlar Dina personuppgifter i samband med köpet. Läs mer om behandlingen av Dina personuppgifter på Personuppgiftspolicy. Beroende på val av betalning kan även Klarna eller Paypal komma att behandla Dina personuppgifter enligt sina villkor. 

9. Övrigt 

9.1 Kontakt Se våra kontakuppgifter under "kontakt oss" på vår webbutik. 

9.2 Oförutsedda händelser Vid försenad eller utebliven leverans, som inte beror på Dig, kan Butiken enligt Konsumentköplagens (SFS 1990:932) under vissa omständigheter befrias från att fullgöra leveransen. 9.3 Tvist Om Du och Butiken inte kommer överens kan Du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Butiken medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

TILL TOPPEN
Promo box

Någon har köpt

Product name

info info